ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕUROSEC ΑΧΕ

Μετά την επιτυχή οργάνωση της συνεργασίας της EUROSEC ΑΧΕ με την ΑΡΤΙΟΝ ΑΧΕΠΕΥ,την ενσωμάτωση του δικτύου και την μεταφορά του πελατολογίου της σ’αυτήν ,η EUROSEC εζήτησε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ως χρηματιστηριακής εταιρίας αφού ηδη από τον Μάιο του 2005 δέν εκτελεί συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα . Μετά την απόφαση αυτή και την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής εκκαθάρισης πού ειναι αναγκαία τυπική διαδικασία η ΕUROSEC θα αποφασίσει για τις δραστηριότητες της σε άλλους τομείς εκτός του χρηματιστηρίου.

EUROSEC A.X.E.

Συνένωση Δυνάμεων EUROSEC AXE - ARTION AXEΠEY

Ανάπτυξη Προσφερομένων Υπηρεσιών

Με ευχαρίστηση σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ενοποίηση των παραγωγικών μηχανισμών της EUROSEC AXE με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της ARTION AΧΕΠΕΥ στα πλαίσια της συνένωσης δυνάμεων των δύο εταιριών. Με τη συνεργασία αυτή επιδιώκεται η δημιουργία μιας δυνατής χρηματιστηριακής εταιρίας της πρώτης δεκάδας από άποψη μεγέθους, ικανής να προσφέρει όλη την ποικιλία των επενδυτικών ευκαιριών με εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου στους πελάτες μας.

Οι υπηρεσίες που σας προσφέρονται από την ARTION AXEΠΕΥ αφορούν στην εκτέλεση εντολών για αγορές/πωλήσεις μετοχών, ομολόγων, παραγώγων κ.λπ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στη διαχείριση κινητών αξιών, στην εγγραφή σε νέες εκδόσεις κ.λπ.

Στα πλαίσια της νέας συνεργασίας, θα σας παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο του Λογαριασμού σας ή με την EUROSEC (Τηλ.: 210/210-3618106) για να υπογράψετε τα αναγκαία συμβατικά έγγραφα, προκειμένου να μεταφερθεί ο λογαριασμό σας στην ARTION ΑΧΕΠΕΥ και να ενεργοποιηθεί η δυνατότητά σας πρόσβασης στο ΧΑ και στις νέες υπηρεσίες που σας προσφέρονται.

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη μέχρι σήμερα συνεργασία μας και να σας διαβεβαιώσουμε ότι ο υπεύθυνος του λογαριασμού σας και τα στελέχη της ARTION ΑΧΕΠΕΥ, συνεπικουρούμενα από τα στελέχη της EUROSEC που εντάχθηκαν στη νέα εταιρία θα είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για μια άρτια, ασφαλή και κερδοφόρα συνεργασία.

EUROSEC A.X.E.